klíče a klíčky 

Lidé jsou jako knihy, mnoho různých příběhů, napsané jedním autorem.

Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje výchově a vzdělávání mládeže. 

Ne každé dítě si může dovolit snít a ne každý rodič si může dovolit dítěti sny splnit. Bohužel v dnešní době se setkáváme s dětmi, které se do nynější společnosti neumějí zařadit. Mají tak velké problémy s komunikací a i se začleněním se mezi děti.

Projekt ,, Klíč k rodině je financován a podporován Evropskou Unií.

Víra naděje a láska jsou pilíře našeho spolku.

Nacházíme se v obci Bezno nedaleko Mladé Boleslavi. V dnešní době máme skupinku více než 30 dětí a věříme, že počet dětí bude narůstat. Děti se učí milovat jeden druhého, slušně se chovat a vyjadřovat. Dosáhnout vzdělání a vymanit se tak z prostředí, ve kterém žijí.

Projekt 

Místa kam se bojí člověk jít, jsou místa, kde je zapotřebí láska.


Bohužel i u nás najdeme místa, která se mohou podobat různým oblastem Indie a pod. Děti bez vody, tepla, nemluvě o zdravém prostředí, v kterém by mohli růst a společensky se vyvíjet.