Kdy a kde se scházíme.

Scházíme se : Pondělí 15:00 Doučování, setkávání se s rodiči dětí

                       Úterý     15:00      Výjezd do Žebic

                       Středa   15.00    Doučování, skupinka, volnočasové aktivity

                       Čtvrtek  15:00    Doučování, arteterapie

                       Pátek     15:00    Doučování, 18:00 Mládež

                       Neděle  15:00     Bohoslužby